DPD

 


  Info transporteur - INFORMATION TRANSPORTEUR.

  .

  DPD.

  Alle bestellingen worden normaal verstuurd met DPD Classic-Service.

  Af en toe maken wij een uitzondering hierop.

  De reden hiervoor kan zijn:

  - een heel kleine bestelling, dewelke in luchtkussenenveloppe kan. Dan is het mogelijks interesanter voor U om deze met de Belgische Post te sturen.

  - U haalt uw bestelling op. Dit laatste kan enkel op afspraak!

  - U laat uw bestelling ophalen door een koerier in uw opdracht. Ook dit kan enkel op afspraak!

  - wij brengen ze mee naar een expo. (Uitgezonderd: Nurnberg).

  - NOG TOT 24/01/2014: U bestelt op hetzelfde moment bij TrainTechnology. Dan kunnen we beide zendingen samenvoegen en zodoende bespaart U 1 x de transportkosten. (U dient dit ZELF aan te geven DIRECT bij de bestelling). Wij rijden 1 x per week tot bij hen en geven daar uw bestelling af. TrainTechnology verpakt alles en stuurt het door. (na 24/01/2014 sluiten wij deze optie af.)

  - U heeft een speciale wens? Laat gerust horen... met plezier.

  Wij rekenen - bij verzending met DPD of de Post - altijd transportkosten aan. Sorry, gezien de hoge dieselkosten kan dit niet anders.

  De tarieven incl. brandstoftoeslag (*), vastgesteld 1 januari 2012, zijn:

  België: 7.50 € excl. BTW.

  Nederland en Luxemburg: 10 € excl. BTW.

  Frankrijk: 17 € excl. BTW.

  (*) De brandstoftoeslag bedroeg in januari 2012: 2.5 %.

  (*) De brandstoftoeslag bedroeg in januari 2014: 3.0 %.

  Onze tarieven werden bepaald door DPD ifv het aantal pakketten die we jaarlijks versturen. Deze tarieven zijn ex-BTW.

  Deze tarieven kunnen wijzigen, buiten onze wil op.

  Nieuwe tarieven vanaf 1/03/2014:

  België: 8.00€ excl. BTW.

  Nederland en Luxemburg: 10.50 € excl. BTW.

  Frankrijk: 17.50 € excl. BTW.


  Deze tarieven kunnen afwijken ifv de grootte en het gewicht van uw pakket.

  Ook bij back-orders kan het gebeuren dat wij transportkosten aanrekenen. Dit alles afhankelijk van de originele bestelling.

  Raad: Kijk, voor U aftekent voor deze colli, of er schade is. Spreek er de chauffeur over aan en teken bij de chauffeur het pakket ALTIJD af "onder voorbehoud van nazicht".

  Indien het pakket beschadigd is, dient U de chauffeur ervoor aan te spreken.

  U ontvangt de dag dat het pakket vertrekt (doch meestal reeds de nacht VOORDIEN) een automatische e-mail met daarin het pakketnummer, het nummer van uw leveringsbon en een copie van de factuur (in PDF). In de e-mail treft U ook een link zodat U het pakket kan volgen op de site van DPD. Dit kan pas vanaf de late namiddag van de dag waarop Uw pakket werd verstuurd. Logisch: dan pas heeft de chaffeer het pakket afgegeven in zijn depot. Via de bijgevoegde factuur kan U nakijken wat wij U opsturen. Alle pakketten vertrekken 's morgen rond 8.00 u.

  .
  INFORMATION TRANSPORTEUR.


  DPD.

  Nous envoyons chaque commande vers vous avec DPD Classic-Service.

  En France, DPD utilise aussi les services de EXAPAQ ou Chronopost.

  Parfois, nous faisons une exception.

  La raison est peut-être:

  - une petite commande, qui peut être envoyer dans une enveloppe. Alors il est peut-être intéressant pour vous de faire cela avec le courrier postal belge.

  - Vous récupérez vous-même votre commande. Ceci uniquement sur rendez-vous!

  - Vous récupérez votre commande par un courrier de votre choix. Ceci uniquement uniquement sur rendez-vous!

  - nous apportons votre commande à un expo. (Exception: Nurnberg)

  - un désire spéciale? Faites nous le savoir... avec plasir nous écoutons.

  Chaque envoie nous calculons les frais de transport de DPD ou la Poste. Il faut comprendre que - vu les tarief du diesel - nous ne pouvons par faire autrement.

  Les tarifs incl. le surcharge carburant (*), déterminé le 1 janvier 2012, sont:

  Belgique: 7.50 € hors TVA.

  Pays-bas et G.D.Luxembourg: 10 € hors TVA.

  France: 17 € hors TVA.

  (*) Le surcharge carburant en janvier 2012: 2.5 %.

  (*) Le surcharge carburant en janvier 2014: 3.0 %.

  Tarif à partir du 1/03/2014:

  Belgique: 8.00 € hors TVA.

  Pays-bas et G.D.Luxembourg: 10.50 € hors TVA.

  France: 17.50 € hors TVA.


  Nos tarifs sont stipulé par DPD vu le nombre de collis que nous envoyons par ans. Ces tarifs sont hors TVA.

  Ces tarifs peuvens changer sans que nous sommes reponsable de ceci.

  Ces tarifs peuvens changer aussi concernant le poids et le volume.

  Quand nous envoyons des reliquat nous calculons les frais de transport; ceci selon la commande originale.

  Un conseil: Veuillez controler, avant de signer, s'il y a des dommages au colli. Veuillez en parler au chauffeur! Veuillez TOUJOURS signer aupres du chauffeur "SOUS RESERVATION DE CONTROLE".

  Le jour que nous envoyons votre colli (mais: parfois le jour précédent) vous recevrez un e-mail automatique. Cet e-mail vous informe concernant le nº du colli, et vous y trouverez aussi la facture (qui vous indique le contenance du colli. Tous les collis partent de chez nous le matin vers 8.00 h.