NIEUWSBRIEF VOOR DEALERS


  NIEUWSBRIEF VOOR DEALERS (van 5/02/2018) - BULLETIN D'INFORMATION POUR DETAILANT.


  ESU nieuw 2018.


  Dit jaar stellen we 2 nieuwe Duitse krokodillen voor.

  Stoomlocomotief T16.1. Dit jaar een versie van RAG, 4 Franse versies, een Italiaan maar voornamelijk ook een NMBS versie. De Belgische versie wordt uitgeleverd in januari 2019. Deze wordt gefabriceerd volgens uw bestellingen. Rond oktober 2018 ronden we uw voorbestellingen af, om dan te starten met de productie en deze tegen januari 2019 te leveren bij U! Wil dus spoedig uw bestellingen doorgeven.

  Het gamma van de BR265 breiden we uit met een DB-loc.

  V200. We nemen opnieuwe een V200 alrot in het gamma alsook een SBB.

  Class 66 en 77 komen dit kwartaal terug. Later dit jaar ook de Lineas en opnieuw de Rotterdam RailFeeding: nieuwe productie van 150 stuks voor de snelle beslissers!

  Onder de merknaam Pullman brengt ESU een totaalgamma KETELWAGONS. Exclusief stellen we de wagons NIEUWE MATEX voor alsook PAKHUISMEESTEREN.

  ESU stelt ook volgende zaken voor:

  Luidsprekerset 50340 met 2 luidsprekers en 3 modulaire geluidskamers.

  Luidsprekerset 50341 met 1 luidspreker en 3 modulaire geluidskamers.

  Adapterplatine 50957 voor alle 21MTC decoders met versterking voor Aux3 tot 6. met draden van ca. 20 cm.

  Adapterplatine 50958 voor alle PluX decoders met draden van ca. 20 cm.

  Adapter voor ABC-remzones met dioden. ref. 51808. voor aansluiting op de SwitchPilot Extension

  Adapter voor aansluiting van seinen op de SwitchPilot. ref. 51809.


  De V90 / 290 in 4 verschillende versies zijn uitgeroepen in Duitsland tot model van het jaar. Op voorraad bij ons!

  Onze meetwagons zijn nog steeds verkrijgbaar. Nu kan U dit type wagon ook bestellen zonder electronika. Zie aub hier.


  Sedert december 2015 is een nieuwe uitgebreide handleiding van de LokProgrammer beschikaar in het Nederlands.

  Sedert juli 2017 is een nieuwe uitgebreide handleiding van de ECoS beschikaar in het Nederlands.

  Heel binnenkort is een nieuwe Nederlandstalige catalogus verkrijgbaar ivm de ESU decoders. Tegen 10/02 ook in de downloadsectie van onze loksound-website.  TILLIG nieuw 2018.

  Tillig folders
  link TT
  link H0
  link H0e-H0m

  We zetten de belangrijkste nieuwigheden op een rij. We starten met H0.


  SNCF locomotief in H0. Type 040-T. Bestelreferentie 72014.

  Omdat Tillig niet weet hoeveel zij er moeten producren, verzoeken we U spoedig uw bestellingen te willen doorgeven. De eerste exemplaren mag U dan verwachten tegen oktober!


  FACCNS wagons. Bestelreferentie 76743 en 76744.

  Eanos wagon van Rail Cargo Wagon. Bestelreferentie 76748.

  ESSO APC ketelwagon bij de NS. Bestelreferentie 76738.

  Wascosa Zacns ketelwagons, Set van 2. Bestelreferentie 70040. (te bestellen voor 31/03 aub!) met Wascosa logo!


  TT-nieuwigheden.

  Wagons type Sgmmns bij Euro Rail Rent. ref.: 15152 met belading en 15153 zonder belading

  Wagon type Zans bij GATX. ref.: 18500

  Wagon type Zaes bij GATX. ref.: 17432

  Wascosa Zacns ketelwagon. Bestelreferentie 18501.

  Lageboordwagen RES van ERMEWA. Bestelreferentie 18122.

  Lageboordwagen RES van PRESS (B). Bestelreferentie 18123.

  Rongenwagen RNSS van CFL Cargo. Bestelreferentie 18121.

  TT-nieuwigheden voor Nederland!

  Koelwagon Drentsche Boterverkoop Vereeniging bij de NS. Bestelreferentie 17374.

  Koelwagon Amstel Brouwerij bij de NS. Bestelreferentie 17375.

  Open goederenwagon Eanos bij de NS. Bestelreferentie 15690.

  Gasketelwagon Zags ERMEWA (NL). Bestelreferentie 15037.

  Lageboordwagen RES van DSB. Bestelreferentie 18124.

  Gasketelwagon Kosangas bij DSB. ref.: 15011.

  de overbekende Nordwaggon in TT. ref.: 15838.

  EXPO's.

  Wij nemen deel aan:

  On traxs (Utrecht NL): 9-10-11 maart 2018

  MobExpo (Sint-Niklaas B.NL): 21-22 april 2018


  Bestellingen.

  Sedert jaar en dag kan U uw bestelling aan ons overmaken via e-mail (order@tsdbvba.be). Op 26/09/2011 introduceerden we U onze webshop. Makkerlijk zonder betalingsmodule, echter met de mogelijkheid om de stock te volgen. U memoriseert er uw bestelling, vult later aan, wijzigt,... dit alles alvorens te bevestigen. Omdat sommigen deze alsnog niet wensen te gebruiken introduceerden we enige tijd terug een webpagina, waar U "snel" even een bestelling kan doorgeven. Via www.tsdbvba.be/bestel kan u snel - zonder inloggen - een kleine bestelling ofte "Quick-order" doorgeven. Hierdoor proberen we u nog meer van diesnt te zijn.


  Email adressen.

  Onze adminstratie en boekhouding zijn bereikbaar via: contact@tsdbvba.be.

  Onze helpdesk is bereikbaar via: support@tsdbvba.be.

  Bestellingen aub via de bovenvermelde wijzes.
  BULLETIN D'INFORMATION POUR DETAILANT (du 5/02/2018).
  ESU nouveauteés 2018.


  Cette année nous vous présentons 2 nouvelles crocodilles.

  Les locos à vapeur: une version RAG, 4 versions Françaises et un Italien. Mais surtout une version SNCB! La version Belge sera livrée en janvier 2019. Elle sera fabriquée selon vos pré-commandes! Vers fin seprember nous pourrons vous dire combien seront fabriqué. Livraison prévue vers janvier 2019.

  La gamme des BR265 est étendue avec une version DB (rouge).

  V200. Nous sortirons une DB 'altrot' (vieux rouge) et une version SBB.

  Les Class 66 et 77 reviendrons dans le 1° trimestre. Plus tard cette année une LINEAS et aussi une 2° Rotterdam RailFeeding: 150 pc. pour les décideurs rapide!

  Sous la marque PUllMAN ESU vous présente les wagons KESSELWAGEN (wagons citerne). En exlusivité les versions Hollandaise NIEUWE MATEX et PAKHUISMEESTEREN.

  ESU présente aussi:

  Un ensemble haut-parleurs 50340 avec 2 haut-parleurs et 3 caisse de résonances modulaire.

  Un ensemble haut-parleur 50341 avec 1 haut-parleur et 3 caisse de résonances modulaire.

  Adapterplatine 50957 pour tous les décodeurs 21MTC avec amplification des voor AUX3 jusqu'à 6. avec fils de ca. 20 cm.

  Adapterplatine 50958 pour tous les décodeurs PluX avec fils de ca. 20 cm.

  Adapteur pour zone de freinage ABC avec diodes. reacute;f. 51808. pour enficher sur le SwitchPilot Extension

  Adapteur pour racorder des signaux au décodeur SwitchPilot. réf. 51809.


  Les locos V90 / 290 en 4 versions sont nommées modèle de líannée 2018. Disponible chez nous!

  Nos wagons de mesure EHG 388 sont encore toujours disponible. Nous présentons aussi des wagon sans electronique. Cliquer svp ici.


  Le nouveau manuel complet du LokProgrammer est disponible depuis décembre 2015 en Français.

  Le nouveau manuel complet de la centrale ECOS est disponible en Français.

  Bientôt il y aura un nouveau catalogue en Français concernant les décodeurs ESU. Vers 10/02 il sera déjà disponible sur internet.  TILLIG Nouveautés 2018.

  Folders Tillig.
  link TT
  link H0
  link H0e-H0m

  Les nouveautées les plus intéressantes.... d'abord en H0.


  Locomotive SNCF en H0. Type 040-T. Réf. 72014.

  Veuillez précommander svp: par ce que TILLIG ne sait pas combien en produire, nous vous prions de vouloir passer vos commande au si vite possible. La loco peut être attendue vers octobre!


  Wagons FACCNS. Réf. 76743 et 76744.

  Wagons Eanos de Rail Cargo Wagon. Réf. 76748.

  Wagon citerne ESSO APC ketelwagon de la NS. Réf. 76738.

  Wagons citerne Wascosa Zacns, ensemble de 2. Réf 70040. (à commander avant le 31/03/2018!) avec logo Wascosa!


  Nouveautées TT.

  Wagons type Sgmmns de Euro Rail Rent. réf.: 15152 avec charge en 15153 sans chargement.

  Wagon type Zans de GATX. réf.: 18500

  Wagon type Zaes de GATX. réf.: 17432

  Wagon citerne Wascosa Zacns. Réf. 18501.

  Wagon marchandises RES de ERMEWA. Réf. 18122.

  Wagon marchandises RES de PRESS (B). Bestelreferentie 18123.

  Wagon RNSS de CFL Cargo. Réf. 18121.

  TT-nouveautées Hollandaises!

  Wagon frigo Drentsche Boterverkoop Vereeniging de la NS. Réf. 17374.

  Wagon frigo Amstel Brouwerij de la NS. Réf. 17375.

  Wagon marchandises ouvert Eanos de la NS. Réf. 15690.

  Wagon citerne Zags ERMEWA (NL). Réf. 15037.

  Wagon marchandises RES de la DSB. Réf. 18124.

  Wagon citerne Kosangas de la DSB. Réf.: 15011.

  Le Nordwaggon bien connu, en TT. Réf.: 15838.  Commandes.

  Depuis longtemps vous pouvez nous faire parvenir vos commande via e-mail (order@tsdbvba.be). Depuis le 26/09/2011 notre webshop est disponible. Tres facile, avec la possibilité de vérifier la disponibilité, vous mémorisez une commande (temporaire), vous l'adaptez,... puis vous confirmer. Parce que certains entre vous ne désirez pas de utilisez le webshop, vous pouvez aussi nous envoyer une commande "vite-vite". Via la page internet commande vous pouvez - sans login - nous passez une commande "Quick-order". A votre service!


  adresses email (courriel)..

  Pour notre administration et comptabilité: contact@tsdbvba.be.

  Service après vente: support@tsdbvba.be.

  Commandes: vous ici au dessus.