NIEUWSBRIEF VOOR DEALERS


  NIEUWSBRIEF VOOR DEALERS (2/02/2015) - BULLETIN D'INFORMATION POUR DETAILANT.


  Spielwarenmesse.

  Wij zijn net terug van de Spielwarenmese en stellen U graag alle nieuwigheden voor.


  ESU.

  Dit jaar komt er geen nieuwe catalogus voor wat betreft het basisgamma van ESU. Er is wel een folder beschikbaar met enige nieuwigheden. De catalogus van 2014 blijft volledig geldig. Verder stelt ESU U haar uitgebreid gamma locomotieven voor. Alsook een nieuw merk: Pullman.


  Het gamma decoders LokSound wordt uitgebreid met een decoder voor schaal G: de LokSound L (ref: 54399). Deze wordt geleverd met een adapterprint dewelke U toelaat alle mogelijke verbindingen te maken.

  Het gamma luidsprekers wordt uitgebreid met een luidspreker voor schaal N: 15 x 11 mm met aanpasbare geluidskamer.

  Ook op gebied van locomotieven zit ESU niet stil.


  Nieuw is de Duitse krokodil, dewelke voorgesteld wordt in 3 verschillende versies. Naast de gekende electronika die elke locomotief van ESU bevat, bevatten deze locomotieven automatische pantografen en 2 motoren. De uitlevering wordt verwacht omstreeks juli 2015.

  Grootste nieuwigheid voor H0 is toch wel de stoomlocomotief T16.1 dewelke gemaakt zal worden in 6 verschillende versies. De referenties 31101 en 31102 worden verwacht tegen juli 2015. De andere versies in het 3de kwartaal.

  De vorig jaar aangekondigde BR261 zal eind maart beschikbaar zijn. Ondertussen breiden we dit gamma uit met alweer 4 nieuwe versies, voorzien in het 3de kwartaal.

  Ook de BR245 laat niet lang meer op zich wachten. In juli worden deze uitgeleverd. Er komt een 3de versie (nummering): ref.: 31092. Wil aub uw bestellingen afstemmen op deze laatste. De andere zijn dus voorbestemd voor zij die in het verleden bestelden.

  Onze meetwagons zijn volledig uitverkocht. U mag deze terug verwachten in augustus.

  Vorig jaar leverden wij reeds - heel beperkt - de V200 (31080 / 31081). Eind maart mag U deze terug verwachten alsook de ref. 31082, 31083 en 31086.

  De V60 was tot op heden niet zo'n succesverhaal. Wegens aanhoudende problemen heeft ESU beslist deze volledig opnieuw te produceren. In juli verwachten we de referenties 31060 tem 31064. Tegen eind dit jaar de 31066, 31068 en 31069. De nieuwe protypes werden zeer grondig getest. Het resultaat is zeer goed!

  Class 66 en 77. Alle Class 77 zijn opnieuw beschikbaar. In Class 66 zijn de referenties 31059, 31070, 31074, 31078 en 31079 beschikbaar. Andere modellen zoals 31052, 31054, 31057 en 31058 komen pas terug als er voldoende voorbestellingen zijn.

  De Dieseltriebwagens (in samenwerking met Liliput) mogen we verwachten tegen april 2015, alsook het nieuwe model: VT62. Let aub bij bestellen op het feit dat er telkens aparte bestelnummers zijn voor het 2-rail hetzij 3-rail model.

  De BR218 blijft beperkt in het gamma.

  De BR215 blijft in het gamma. De ref. 31024 werd ondertussen vervangen door 31018, alsook de 31028 vervangen door 31019.

  De BR151 zijn nog steeds verkrijgbaar.

  Eind 2de kwartaal brengt ESU de spoor G modellen onder de merknaam Pullman: 4 verschillende nummeringen voor de Triebwagens alsook 2 sets van 3 wagons en een aparte wagon.

  Eind 3de kwartaal mag U de spoor 1 modellen onder de merknaam Pullman verwachten: 10 verschillende nummeringen voor deze NOHAB, in samenwerking met Heljan. Het is nog even wachten op de catalogus hiervan.


  Wij wensen dit jaar een catalogus in het Nederlands te maken omtrent de decoders. Mogelijks stellen wij U deze ook gedrukt voor!  TILLIG.

  de catalogi met nieuwigheden kan U hier downloaden:


  Uw speciale aandacht voor:

  H0 ref 76657 SNCF-wagon.

  H0 ref 76667 NS-wagon.

  TT ref 15171 SNCF-wagon.

  TT ref 95843 SNCF-wagon.

  TT ref 15476 SNCF-wagon.

  TT ref 15477 SNCF-wagon.

  TT ref 15433 SNCF-wagon.

  TT ref 15261 SNCF-wagon.

  TT ref 04537 CFL 1600 loco.

  TT ref 02288 NMBS-loco.

  TT ref 17249 NMBS-wagon.

  TT ref 01715 set met 2 NMBS wagons.

  TT ref 17136 NMBS-wagon.

  TT ref 15478 VTG-wagon.

  TT ref 17135 NS-wagon.

  TT ref 17402 NS-wagon.

  TT ref 15808 Railion NL wagon.

  TT ref 01701E set 2 wagons SNCF. (*)

  TT ref 01700E set 3 wagons CFL. (*)

  (*) gelimiteerd, te bestellen voor 31/03/2015!


  Wagons 76615/76616: deze wagons zijn bij Tillig uitverkocht. U kan blijven bestellen: indien voldoende voorbestellingen komt er mogelijks een tweede serie.


  Bestellingen.

  Sedert jaar en dag kan U uw bestelling aan ons overmaken via e-mail (order@tsdbvba.be). Op 26/09/2011 introduceerden we U onze webshop. Makkerlijk zonder betalingsmodule, echter met de mogelijkheid om de stock te volgen. U memoriseert er uw bestelling, vult later aan, wijzigt,... dit alles alvorens te bevestigen. Omdat sommigen deze alsnog niet wensen te gebruiken introduceren we vanaf heden een webpagina, waar U "snel" even een bestelling kan doorgeven. Via www.tsdbvba.be/bestel kan u snel - zonder inloggen - een kleine bestelling ofte "Quick-order" doorgeven. Hierdoor proberen we u nog meer van diesnt te zijn.

  Binnekort zullen de nieuwigheden beschikbaar zijn in de webshop.


  VERLOF: graag uw aandacht.

  Ingevolge jaarlijks verlof zijn we gesloten van 8 tem 15 juni 2015.
  BULLETIN D'INFORMATION POUR DETAILANT (2/02/2015).  Spielwarenmesse.


  Cette année il n'y aura pas de nouvel catalogue de ESU. Nous vous présentons un dépliant avec les nouveautés. Le catalogue de 2014 reste valable. ESU vous présente un large éventail de locomotives. Et aussi une nouvelle marque: Pullman.


  La gamme LokSound est étendue avec un décodeur LokSound pour échelle G: le LokSound L (réf: 54399). Il sera livré avec un adaptateur qui vous permet d'effectuer tous les raccordements possibles.

  Nous présentons aussi un haut-parleur en échelle N: 15 x 11 mm.


  Dans le domaine des locomotives ESU vous présente:

  Les crocodiles Allemande, 3 versions différentes. Pantographes mobiles et 2 moteurs. Attendue vers juillet 2015.

  La plus grande nouveauté en H0 sont les locos à vapaur T16.1 en 6 versions différentes. Les réf. 31101 et 31102 sont attendues en juillet. Les autres: 3 ° trimestre.

  L'année passée nous avons annoncés les BR261: elles seront disponible fin mars. Entretemps nous présentons 4 nouveaux modèles, prévue: 3 ° trimestre.

  Aussi les BR245 font bientôt leur apparition. Juillet 2015. Aussi une 3 ° réf.: 31092. Veuille présenter la 3° à votre client. Les 'anciens" sont prévue pour ceux qui l'ont commandé dans le passé.

  Nos wagons de mesure EHG 388 sont épuisé. Vers le mois d'août nous attendons cela à nouveau.

  L'année passé nous avons livré - très limitée - les V200 (31080 / 31081). Fin mars elles seront disponible à nouveau mais aussi les réf. 31082, 31083 et 31086.

  Les V60 n'était pas une telle histoire de succès à ce jour. En raison de problèmes persistants ESU a décidé de reproduire ceci complètement nouveau. En juillet nous attendons les références 31060 à 31064. Vers fins de cette année: 31066, 31068 et 31069. Les nouveaux prorotypes étaient très soigneusement testés. Le résultat est très bon!

  Class 66 et 77. Toutes les Class 77 sont disponible. Class 66: les références 31059, 31070, 31074, 31078 et 31079 sont disponible. Autre moèles comme 31052, 31054, 31057 et 31058 reviendront quand il y a assez de commandes.

  Les Rams diesel (en collaboration avec Liliput) sont attendues vers avril 2015, aussi le nouveau modèle: VT62. Faites attention svp pour les réf. de commande 2-rail, soit 3-rail!

  Les BR218 restent limité dans la gamme.

  La série BR215 reste dans la gamma. La réf. 31024 est remplacé par 31018, la 31028 est replacé par 31019.

  Les BR151 sont encore disponibles: 3 versions.

  ESU vous présente sous le nom Pullman 4 Triebwagen (Ram electrique) et 2 sets de 3 wagons en 1 wagon apart. Nous attendons cela pour la fin du 2° trimestre.

  Nous attendons en échelle 1 des NOHAB en 10 versions différentes en colaboration avec Heljan. Bientôt il y aura un catalogue de ceci.


  Cette année-ci nous présenterons un catatogue sur les décodeurs en Français! Nous avons l'intention de l'imprimer.


  TILLIG.

  Vous pouvez télécharger les catalogues de nouveautés:


  Les wagons 76615/76616 sont épuisé chez Tillig. Si il y a assez de précommandes: 2° série possible.


  Votre attention spéciale:

  H0 ref 76657 wagon SNCF.

  H0 ref 76667 wagon NS.

  TT ref 15171 wagon SNCF.

  TT ref 95843 wagon SNCF.

  TT ref 15476 wagon SNCF.

  TT ref 15477 wagon SNCF.

  TT ref 15433 wagon SNCF.

  TT ref 15261 wagon SNCF.

  TT ref 04537 loco CFL 1600.

  TT ref 02288 loco SNCB.

  TT ref 17249 wagon SNCB.

  TT ref 01715 set de 2 wagons SNCB.

  TT ref 17136 wagon SNCB.

  TT ref 15478 wagon VTG.

  TT ref 17135 wagon NS.

  TT ref 17402 wagon NS.

  TT ref 15808 wagon Railion NL.

  TT ref 01701E set 2 wagons SNCF. (*)

  TT ref 01700E set 3 wagons CFL. (*)

  (*) limité à commander avant le 31/03/2015!


  Commandes.

  Depuis longtemps vous pouvez nous faire parvenir vos commande via e-mail (order@tsdbvba.be). Depuis le 26/09/2011 notre webshop est disponible. Tres facile, avec la possibilité de vérifier la disponibilité, vous mémorisez une commande (temporaire), vous l'adaptez,... puis vous confirmer. Parce que certains entre vous ne désirez pas de utilisez le webshop, vous pouvez aussi nous envoyer une commande "vite-vite". Via la page internet commande vous pouvez - sans login - nous passez une commande "Quick-order". A votre service!

  Bientôt les nouveautés seront visible dans notre webshop.


  Fermeture:

  Nous sommes fermé du 8 juin 2015 jusqu'au 15 juin 2015: congé annuel.