NIEUWSBRIEF VOOR DEALERS


  NIEUWSBRIEF VOOR DEALERS (23/07/2015) - BULLETIN D'INFORMATION POUR DETAILANT.  ESU.

  Zoals voorheen reeds gemeld: dit jaar is er geen nieuwe catalogus voor wat betreft het basisgamma van ESU. Er is wel een folder beschikbaar met enige nieuwigheden. De catalogus van 2014 blijft volledig geldig. Verder stelt ESU U haar uitgebreid gamma locomotieven voor. Alsook een nieuw merk: Pullman.


  De Duitse krokodil, dewelke voorgesteld wordt in 3 verschillende versies. Naast de gekende electronika die elke locomotief van ESU bevat, bevatten deze locomotieven automatische pantografen en 2 motoren. De uitlevering wordt verwacht omstreeks december 2015.

  Grootste nieuwigheid voor H0 is toch wel de stoomlocomotief T16.1 dewelke gemaakt zal worden in 6 verschillende versies. Alle versies verwacht tegen november 2015.

  De vorig jaar aangekondigde BR261 zal in november beschikbaar zijn.

  De BR245 laat niet lang meer op zich wachten. In augustus worden deze uitgeleverd. Er komt een 3de versie (nummering): ref.: 31092. Wil aub uw bestellingen afstemmen op deze laatste. De andere zijn dus voorbestemd voor zij die in het verleden bestelden.

  Onze meetwagons zijn volledig uitverkocht. U mag deze terug verwachten in oktober.

  Wij leverden reeds - heel beperkt - de V200 (31080 / 31081 / 31083). In november mag U deze terug verwachten alsook de ref. 31082 en 31086.

  De V60 komt eind juli. 31063 pas in december. Tegen eind dit jaar de 31066, 31068 en 31069.

  Class 66 en 77 komen pas terug als er voldoende voorbestellingen zijn. DB Schenker nog beperkt leverbaar.

  De BR218 blijft beperkt in het gamma.

  De BR215 blijft in het gamma. De ref. 31024 werd ondertussen vervangen door 31018, alsook de 31028 vervangen door 31019.

  De BR151 zijn nog steeds verkrijgbaar.

  In september brengt ESU de spoor G modellen onder de merknaam Pullman: 4 verschillende nummeringen voor de Triebwagens alsook 2 sets van 3 wagons en een aparte wagon.

  In december mag U de spoor 1 modellen onder de merknaam Pullman verwachten: 10 verschillende nummeringen voor deze NOHAB, in samenwerking met Heljan. De flyer hiervan is verkrijgbaar.


  Wij maakten dit jaar een catalogus in het Nederlands omtrent de lok-decoders. Deze kan U ook downloaden van onze website doch ook in gedrukte vorm GRATIS verkrijgbaar!  Bestellingen.

  Sedert jaar en dag kan U uw bestelling aan ons overmaken via e-mail (order@tsdbvba.be). Op 26/09/2011 introduceerden we U onze webshop. Makkerlijk zonder betalingsmodule, echter met de mogelijkheid om de stock te volgen. U memoriseert er uw bestelling, vult later aan, wijzigt,... dit alles alvorens te bevestigen. Omdat sommigen deze alsnog niet wensen te gebruiken introduceren we vanaf heden een webpagina, waar U "snel" even een bestelling kan doorgeven. Via www.tsdbvba.be/bestel kan u snel - zonder inloggen - een kleine bestelling ofte "Quick-order" doorgeven. Hierdoor proberen we u nog meer van diesnt te zijn.
  BULLETIN D'INFORMATION POUR DETAILANT (23/07/2015).  Cette année il n'y a pas de nouveau catalogue de ESU. Nous vous présentons un dépliant avec les nouveautés. Le catalogue de 2014 reste valable.


  Dans le domaine des locomotives ESU vous présente:

  Les crocodiles Allemande, 3 versions différentes. Pantographes mobiles et 2 moteurs. Attendue vers décembre 2015.

  La plus grande nouveauté en H0 sont les locos à vapaur T16.1 en 6 versions différentes. Elles sont attendues en novembre.

  L'année passée nous avons annoncés les BR261: elles seront disponible en novembre.

  Aussi les BR245 font bientôt leur apparition. Août 2015. Aussi une 3 ° réf.: 31092. Veuille présenter la 3° à votre client. Les 'anciens" sont prévue pour ceux qui l'ont commandé dans le passé.

  Nos wagons de mesure EHG 388 sont épuisé. Vers le mois d'octobre nous attendons cela à nouveau.

  Nous avons livré - très limitée - les V200 (31080 / 31081 / 31083). Fin novembre elles seront disponible à nouveau mais aussi les réf. 31082 et 31086.

  Les V60 : Fin juillet nous attendons les références 31060 à 31064. 31063 fin décembre. Vers fins de cette année: 31066, 31068 et 31069.

  Class 66 et 77. Toutes les Class 77/66 reviendront quand il y a assez de commandes. Version DB Schenker encore disponible: limité

  Les BR218 restent limité dans la gamme.

  La série BR215 reste dans la gamma. La réf. 31024 est remplacé par 31018, la 31028 est replacé par 31019.

  Les BR151 sont encore disponibles: 3 versions.

  ESU vous présente sous le nom Pullman 4 Triebwagen (Ram electrique) et 2 sets de 3 wagons en 1 wagon apart. Nous attendons cela vers septembre.

  Nous attendons en décembre en échelle 1 des NOHAB en 10 versions différentes en colaboration avec Heljan. Bientôt il y aura un catalogue de ceci.


  Cette année-ci nous présentons un feuillet sur les décodeurs Locomotives en Français! Disponible! Gratuit!


  Commandes.

  Depuis longtemps vous pouvez nous faire parvenir vos commande via e-mail (order@tsdbvba.be). Depuis le 26/09/2011 notre webshop est disponible. Tres facile, avec la possibilité de vérifier la disponibilité, vous mémorisez une commande (temporaire), vous l'adaptez,... puis vous confirmer. Parce que certains entre vous ne désirez pas de utilisez le webshop, vous pouvez aussi nous envoyer une commande "vite-vite". Via la page internet commande vous pouvez - sans login - nous passez une commande "Quick-order". A votre service!

  Bientôt les nouveautés seront visible dans notre webshop.