NIEUWSBRIEF VOOR DEALERS


  NIEUWSBRIEF VOOR DEALERS (van 18/09/2016) - BULLETIN D'INFORMATION POUR DETAILANT.  20 jaar TSD.

  Dat vieren we o.a. met een speciale wagon in samenwerking met TILLIG.

  Beperkte serie: H0, genummerd en gelimiteerd tot 150 stuks.

  Tillig wagon ref. 501573.  ESU.


  H0 wagons Bauart 36-37.

  webpagina met info: hier.

  2° reeks verwacht: oktober 2016. Aankoopprijzen: zie webshop onder PULLMAN.


  De Duitse krokodil, dewelke voorgesteld wordt in 3 verschillende versies. Naast de gekende electronika die elke locomotief van ESU bevat, bevatten deze locomotieven automatische pantografen en 2 motoren. De uitlevering wordt verwacht omstreeks in het 4de kwartaal van 2016.

  Grootste nieuwigheid voor H0 is toch wel de stoomlocomotief T16.1 dewelke gemaakt zal worden in 6 verschillende versies. Versie 31100: uitgeleverd 2016. Alle andere versies verwacht tegen oktober 2016.

  De vorig jaar aangekondigde BR261 is nu beschikbaar.

  De BR245 is eind dit jaar terug leverbaar.

  Onze meetwagons zijn als volgt verkrijgbaar. 36030 uitverkocht af ESU: terug tegen eind dit jaar. De andere modellen beperkt verkrijgbaar. De Geselschaftswagen in augustus 2016.

  Wij leverden reeds de V200. 31087 nog verkrijgbaar. 31089 terug tegen eind 2016.

  Class 66 en 77 komen pas terug. Planning: eind 2016. DB Schenker nog beperkt leverbaar.

  De BR218 blijft beperkt in het gamma.

  De BR215 blijft in het gamma.

  Ludmilla: 31160-31162 beperkt verkrijgbaar. 31161 terug in 2017.

  De decoders 54684-54685 zijn terug op voorraad.

  LokPilot Nano: 4de kwartaal.

  De BR151 zijn nog steeds verkrijgbaar.

  In maart 2016 heeft ESU de spoor G modellen onder de merknaam Pullman uitgebracht: 4 verschillende nummeringen voor de Triebwagens alsook 2 sets van 3 wagons en een aparte wagon.

  Sedert juni/juli 2016 mocht U enige spoor 1 modellen onder de merknaam Pullman verwachten: 10 verschillende nummeringen voor deze NOHAB, in samenwerking met Heljan. De flyer hiervan is verkrijgbaar. U kan nu ook inschrijven tot 29/09 voor CFL- en NMBS modellen!

  De Mobile Control II (50113-50114) is opnieuw verkrijgbaar.


  Sedert december 2015 is een nieuwe uitgebreide handleiding van de LokProgrammer beschikaar in het Nederlands.  TILLIG.

  Goed nieuws van Tillig. Normaal gaan rond deze tijd altijd de prijzen omhoog. Niet in 2016!

  Ondertussen kan U ook de folders downloaden: herfst-nieuwigheden.

  U treft ze hier:

  TT

  H0

  H0e-H0m

  Prijslijsten komen op onze dealer-website.  EXPO's.

  Wij nemen deel aan:

  EXPO MSKK te Oostende (B): 14-25 september 2016.

  Grote Modeltreinexpo te Leuven (B): 15-16 oktober 2016.

  RailExpo nabij Parijs (Chartre. FR): 4-5-6 november 20162  Bestellingen..

  Sedert jaar en dag kan U uw bestelling aan ons overmaken via e-mail (order@tsdbvba.be). Op 26/09/2011 introduceerden we U onze webshop. Makkerlijk zonder betalingsmodule, echter met de mogelijkheid om de stock te volgen. U memoriseert er uw bestelling, vult later aan, wijzigt,... dit alles alvorens te bevestigen. Omdat sommigen deze alsnog niet wensen te gebruiken introduceerden we enige tijd terug een webpagina, waar U "snel" even een bestelling kan doorgeven. Via www.tsdbvba.be/bestel kan u snel - zonder inloggen - een kleine bestelling ofte "Quick-order" doorgeven. Hierdoor proberen we u nog meer van diesnt te zijn.


  Email adressen..

  De problemen rond onze email adressen (gehackt in Azië) zijn blijkbaar achter de rug. Onze adminstratie is bereikbaar via: contact@tsdbvba.be.

  Onze helpdesk is bereikbaar via: support@tsdbvba.be.

  Bestellinge aub via de bovenvermelde wijzes.
  BULLETIN D'INFORMATION POUR DETAILANT (du 18/09/2016).
  20 ans TSD.

  Nous célébrons cela en autre avec un wagon spécial en collaboration avec TILLIG.

  Série limitée et numérautée jusqu'à 150 pc.: H0.

  Tillig wagon réf. 501573.  la 2° série des wagons Bauart 36-37 en H0 sera disponible vers oktobre 2016.

  Vous trouverez le folder-info: ici.

  Info sur internet: hier.

  Prix d'achat voir webshop svp sous PULLMAN.


  Dans le domaine des locomotives ESU vous présente:

  Les crocodiles Allemande, 3 versions différentes. Pantographes mobiles et 2 moteurs. Attendue vers fin 2016.

  La plus grande nouveauté annoncé 2015 en H0 sont les locos à vapaur T16.1 en 6 versions différentes. 31100 disponible. Les autres sont attendues en octobre 2016.

  L'année passée nous avons annoncés les BR261: disponible.

  Les BR245: disponible fin de cette année.

  Nos wagons de mesure EHG 388 sont disponible. 36030 épuisé chez ESU: de retours vers la fin de 2016. Les autres disponible limité.

  Nous avons livré les V200. 31089 épuisé. Autres attendue fin 2016.

  Class 66 et 77. Toutes les Class 77/66 reviendront fin de 2016. Version DB Schenker encore disponible: limité

  Les BR218 restent limité dans la gamme.

  La série BR215 reste dans la gamma.

  Ludmilla: septembre

  Les decodeurs 54684-54685 sont de nouveau disponible.

  LokPilot Nano: fin de 2016.

  Les BR151 sont encore disponibles: 3 versions.

  ESU vous présentait sous le nom Pullman 4 Triebwagen (Ram electrique) et 2 sets de 3 wagons en 1 wagon apart. livrées

  Les NOHAB en 10 versions différentes en colaboration avec Heljan... déjà annoncé. Mais ESU annonce des modèles SNCB et CFL. Précommandé svp avant 29/09/2016.

  Les Mobile Control II sont disponible: 50013-014.


  Le nouveau manuel complet du LokPrammer est disponible depuis décembre 2015 en Français.  EXPO's.

  Nous participons à:

  EXPO MSKK à Oostende (B): 14-25 septembre 2016.

  Grote Modeltreinexpo à Louvain (B): 15-16 oktobre 2016.

  RailExpo non loin de Parijs (Chartre. FR): 4-5-6 novembre 20162  Commandes.

  Depuis longtemps vous pouvez nous faire parvenir vos commande via e-mail (order@tsdbvba.be). Depuis le 26/09/2011 notre webshop est disponible. Tres facile, avec la possibilité de vérifier la disponibilité, vous mémorisez une commande (temporaire), vous l'adaptez,... puis vous confirmer. Parce que certains entre vous ne désirez pas de utilisez le webshop, vous pouvez aussi nous envoyer une commande "vite-vite". Via la page internet commande vous pouvez - sans login - nous passez une commande "Quick-order". A votre service!


  adresses email (courriel)..

  A cause d´une abus du courriel en Asie nous avons eu beaucoup de problème de mail. Maintenant (nous espérons) ceci est fini...Pour notre administration: contact@tsdbvba.be.

  Service après vente: support@tsdbvba.be.

  Commandes: vous ici au desus.