NIEUWSBRIEF VOOR DEALERS


  NIEUWSBRIEF VOOR DEALERS (van 4/12/2015) - BULLETIN D'INFORMATION POUR DETAILANT.  ESU.


  Nieuw, voorgesteld tijdens IMA 2015 (18-20/09/2015), H0 wagons Bauart 36-37.

  info-folder: hier.

  webpagina met info: hier.

  verwacht: december 2015. Aankoopprijzen: zie webshop onder PULLMAN.


  De Duitse krokodil, dewelke voorgesteld wordt in 3 verschillende versies. Naast de gekende electronika die elke locomotief van ESU bevat, bevatten deze locomotieven automatische pantografen en 2 motoren. De uitlevering wordt verwacht omstreeks maart 2016.

  Grootste nieuwigheid voor H0 is toch wel de stoomlocomotief T16.1 dewelke gemaakt zal worden in 6 verschillende versies. Versie 31100: januari 2016. Alle andere versies verwacht tegen mei 2016.

  De vorig jaar aangekondigde BR261 zal in februari 2016 beschikbaar zijn.

  De BR245 31092 is beperkt leverbaar. Wil aub uw bestellingen afstemmen op deze. De andere zijn dus voorbestemd voor zij die in het verleden bestelden.

  Onze meetwagons zijn terug verkrijgbaar. 36030 uitverkocht af ESU: nog enige bij ons. De andere modellen beperkt verkrijgbaar.

  Wij leverden reeds - heel beperkt - de V200 (31080 / 31081 / 31083). Alsook de ref. 31082 en 31086. Verdaagd naar februari 2016.

  De V60 komt in de zomer van 2016. Alsook de 8040.

  Class 66 en 77 komen pas terug als er voldoende voorbestellingen zijn. Planning: september 2016. DB Schenker nog beperkt leverbaar.

  De BR218 blijft beperkt in het gamma.

  De BR215 blijft in het gamma. De ref. 31024 werd ondertussen vervangen door 31018, alsook de 31028 vervangen door 31019.

  De BR151 zijn nog steeds verkrijgbaar.

  In januari 2016 brengt ESU de spoor G modellen onder de merknaam Pullman: 4 verschillende nummeringen voor de Triebwagens alsook 2 sets van 3 wagons en een aparte wagon.

  In januari 2016 mag U de spoor 1 modellen onder de merknaam Pullman verwachten: 10 verschillende nummeringen voor deze NOHAB, in samenwerking met Heljan. De flyer hiervan is verkrijgbaar.

  De Mobile Control II is verkrijgbaar: 50013-50014.


  Wij maakten dit jaar een catalogus in het Nederlands omtrent de lok-decoders. Deze kan U ook downloaden van onze website doch ook in gedrukte vorm GRATIS verkrijgbaar!


  Sedert enige weken is een nieuwe uitgebreide handleiding van de LokProgrammer beschikaar in het Nederlands.


  Graag uw aandacht: wij zijn gesloten van 23/12/2013 tem 03/01/2014. Hou hier aub rekening mee!


  Spielwarenmesse.

  Alle info rond de Spielwarenmesse vindt U hier.

  Wij ontvangen er U graag en dit op afspraak. Deze kan U nu reeds vastleggen en dit enkel via onze website!!!

  Een afspraak is zowel voor U als voor ons de enige oplossing! Liefst voor 24/01/2016 (20.00 u.)... of ter plaatse van 27/01/2016 op de ESU stand (stand F-212 / voor zover onze agenda nog vrij is!).

  U kan een afspraak voor ESU en voor TILLIG, al dat niet opeenvolgend. Wij begeleiden U van de ESU-stand naar deze van Tillig of omgekeerd!

  Ingevolge de Spielwarenmesse zijn wij gesloten van 25/01/2016 tem 2/02/2016 inbegrepen.

  Tot binnenkort in Nürnberg!
  Bestellingen.

  Sedert jaar en dag kan U uw bestelling aan ons overmaken via e-mail (order@tsdbvba.be). Op 26/09/2011 introduceerden we U onze webshop. Makkerlijk zonder betalingsmodule, echter met de mogelijkheid om de stock te volgen. U memoriseert er uw bestelling, vult later aan, wijzigt,... dit alles alvorens te bevestigen. Omdat sommigen deze alsnog niet wensen te gebruiken introduceren we vanaf heden een webpagina, waar U "snel" even een bestelling kan doorgeven. Via www.tsdbvba.be/bestel kan u snel - zonder inloggen - een kleine bestelling ofte "Quick-order" doorgeven. Hierdoor proberen we u nog meer van diesnt te zijn.


  Ons email adres tsd@tsdbvba.be is tijdelijk afgesloten wegens misbruik vanuit Azië. Stuur aub uw email naar contact@tsdbvba.be.


  BULLETIN D'INFORMATION POUR DETAILANT (du 4/12/2015).  Nouveautées, présenté au salon IMA 2015 (18-20/09/2015), wagons Bauart 36-37 en H0.

  Vous trouverez le folder-info: ici.

  Info sur internet: hier.

  Attendu: fin 2015. Prix d'achat voir webshop svp sous PULLMAN.


  Dans le domaine des locomotives ESU vous présente:

  Les crocodiles Allemande, 3 versions différentes. Pantographes mobiles et 2 moteurs. Attendue vers mars 2016.

  La plus grande nouveauté en H0 sont les locos à vapaur T16.1 en 6 versions différentes. 31100 vers janvier 2016. Les autres sont attendues en mai 2016.

  L'année passée nous avons annoncés les BR261: elles seront disponible en février 2016.

  Les BR245: 31092 disponible.

  Nos wagons de mesure EHG 388 sont disponible. 36030 épuisé che ESU: ils nous en restent encore quelques. Les autres disponible limité.

  Nous avons livré - très limitée - les V200 (31080 / 31081 / 31083). attendue février 2016.

  Les V60 : été 2016. Aussi la 8040.

  Class 66 et 77. Toutes les Class 77/66 reviendront quand il y a assez de commandes. Nous pensons septembre 2016. Version DB Schenker encore disponible: limité

  Les BR218 restent limité dans la gamme.

  La série BR215 reste dans la gamma. La réf. 31024 est remplacé par 31018, la 31028 est replacé par 31019.

  Les BR151 sont encore disponibles: 3 versions.

  ESU vous présente sous le nom Pullman 4 Triebwagen (Ram electrique) et 2 sets de 3 wagons en 1 wagon apart. Nous attendons cela vers septembre.

  Nous attendons en décembre en échelle 1 des NOHAB en 10 versions différentes en colaboration avec Heljan. Bientôt il y aura un catalogue de ceci.

  En octobre les Mobile Control II seront disponible: 50013-50014.


  Cette année-ci nous présentons un feuillet sur les décodeurs Locomotives en Français! Disponible! Gratuit!


  Le nouveau manuel complet du LokPrammer est disponible en Français.


  Fermeture:

  Nous sommes fermé du 23/12/2016 jusqu'au 03/01/2016 incl. Veuillez en tenir compte.


  Spielwarenmesse.

  Nous vous invitons à la foire Spielwaremesse à Nurnberg. Cette foire annuelle y est pour le PROF: vous y découverez toutes le nouveautés de tous les fabricants.

  Nous espérons de vous y rencontrer. Nous vous prions de vouloir fixer un rendez-vous, car ceci est pour vous et pour nous la meilleure solution. Rendez-vous seulement possible via notre site Internet! Avant le 24/01/2016 20 h. en ligne ou à partir du 27/01/2016 sur le stand de ESU (selon notre agenda...).

  N'attendez pas trop longtemps svp...

  Vous trouvez toutes infos concernant le Spielwarenmesse ici.

  En conséquence de Spielwarenmesse nous sommes fermé du 25/01/2016 jusqu'au 2/02/2016.


  Commandes.

  Depuis longtemps vous pouvez nous faire parvenir vos commande via e-mail (order@tsdbvba.be). Depuis le 26/09/2011 notre webshop est disponible. Tres facile, avec la possibilité de vérifier la disponibilité, vous mémorisez une commande (temporaire), vous l'adaptez,... puis vous confirmer. Parce que certains entre vous ne désirez pas de utilisez le webshop, vous pouvez aussi nous envoyer une commande "vite-vite". Via la page internet commande vous pouvez - sans login - nous passez une commande "Quick-order". A votre service!


  A cause d´une abus du courriel tsd@tsdbvba.be en Asie, nous l'avons bloqué temporairement. Veuillez nous envoyer votre email via le courriel contact@tsdbvba.be.