NIEUWSBRIEF VOOR DEALERS


  NIEUWSBRIEF VOOR DEALERS (van 22/10/2017) - BULLETIN D'INFORMATION POUR DETAILANT.  meer dan ... 20 jaar TSD.

  Dat vieren we o.a. met een speciale wagon in samenwerking met TILLIG.

  Beperkte serie: H0, genummerd en gelimiteerd tot 150 stuks. Nog enige verkrijgbaar.

  Tillig wagon ref. 501573.  ESU.


  H0 wagons Bauart 36-37.

  webpagina met info: hier.

  Volgende levering: september 2017. Aankoopprijzen: zie webshop onder PULLMAN. Ondertussen verdere uitbreding van het gamma. Zie aub hier


  De V90 / 290 in 4 verschillende versies zijn op voorraad bij ons!

  De Duitse krokodil, dewelke voorgesteld wordt in 3 verschillende versies. Naast de gekende electronika die elke locomotief van ESU bevat, bevatten deze locomotieven automatische pantografen en 2 motoren. (T2-2018)

  Stoomlocomotief T16.1 dewelke gemaakt zal worden in 6 verschillende versies. 31100-31101(T2-2018), 31103-31104-31105 (eind 2017).

  De BR261 is nog beperkt beschikbaar.

  De BR245 is eind dit jaar terug leverbaar.

  Onze meetwagons zijn terug verkrijgbaar. Nu kan U dit type wagon ook bestellen zonder electronika. Zie aub hier.

  Wij leverden reeds de V200. Beperkt verkrijgbaar.

  Class 66 en 77 komen pas terug. Planning: eind 2017. Ook de Rotterdam RailFeeding.

  De BR218 - 215 blijven beperkt in het gamma.

  Ludmilla: nu verkrijgbaar. Zie nieuwe herfstfolder voor bijkomende modelle.

  De BR151 zijn nog steeds verkrijgbaar.

  In maart 2016 heeft ESU de spoor G modellen onder de merknaam Pullman uitgebracht: 4 verschillende nummeringen voor de Triebwagens alsook 2 sets van 3 wagons en een aparte wagon. De BEX wagons verwachten we in het 3de kwartaal 2017.

  Sedert juni/juli 2016 mocht U enige spoor 1 modellen onder de merknaam Pullman verwachten: 10 verschillende nummeringen voor deze NOHAB, in samenwerking met Heljan. De flyer hiervan is verkrijgbaar. U kon inschrijven tot 29/09/2016 voor CFL- en NMBS modellen! Verwacht in december 2017.

  De Mobile Control II (50113-50114) is verkrijgbaar.


  Sedert december 2015 is een nieuwe uitgebreide handleiding van de LokProgrammer beschikaar in het Nederlands.

  Sedert juli 2017 is een nieuwe uitgebreide handleiding van de ECoS beschikaar in het Nederlands.  TILLIG.

  Herfst-nieuwigheden Tillig.
  link TT
  link H0
  link H0e-H0m  EXPO's.

  Wij nemen deel aan:

  Opendeurdagen van de Modelspoorvrienden Brugge (Brugge. B): 4-5 november 2017.


  RailExpo nabij Parijs (Chartres. FR): 24-25-26 november 2017.  Bestellingen..

  Sedert jaar en dag kan U uw bestelling aan ons overmaken via e-mail (order@tsdbvba.be). Op 26/09/2011 introduceerden we U onze webshop. Makkerlijk zonder betalingsmodule, echter met de mogelijkheid om de stock te volgen. U memoriseert er uw bestelling, vult later aan, wijzigt,... dit alles alvorens te bevestigen. Omdat sommigen deze alsnog niet wensen te gebruiken introduceerden we enige tijd terug een webpagina, waar U "snel" even een bestelling kan doorgeven. Via www.tsdbvba.be/bestel kan u snel - zonder inloggen - een kleine bestelling ofte "Quick-order" doorgeven. Hierdoor proberen we u nog meer van diesnt te zijn.


  Email adressen..

  De problemen rond onze email adressen (gehackt in Azië) zijn blijkbaar achter de rug. Onze adminstratie is bereikbaar via: contact@tsdbvba.be.

  Onze helpdesk is bereikbaar via: support@tsdbvba.be.

  Bestellingen aub via de bovenvermelde wijzes.


  Verlof..

  Wij zijn gesloten wegens jaarlijks verlof van 3 tem 13 november 2017.

  Wij zijn gesloten van 24 december 2017 tem 3/01/2018.
  BULLETIN D'INFORMATION POUR DETAILANT (du 22/10/2017).
  Plus de ... 20 ans TSD.

  Nous célébrons cela en autre avec un wagon spécial en collaboration avec TILLIG.

  Série limitée et numérautée jusqu'à 150 pc.: H0. Encore quelques exemplaires disponibles.

  Tillig wagon réf. 501573.  La prochaine livraison série des wagons Bauart 36-37 en H0 sont disponible. Voir aussi l'extension de la gamme cliquer svp ici.

  Vous trouverez le folder-info: ici.

  Info sur internet: hier.

  Prix d'achat voir webshop svp sous PULLMAN.


  Dans le domaine des locomotives ESU vous présente:

  Les V90 / 290 en 4 versions sont disponible chez nous!

  Les crocodiles Allemande, 3 versions différentes. Pantographes mobiles et 2 moteurs. (T2-2018).

  La plus grande nouveauté annoncé 2015 en H0 sont les locos à vapaur T16.1 en 6 versions différentes. 31100-31101(T2-2018), 31103-31104-31105 (fin 2017).

  Les BR261: disponible: limité.

  Les BR245: disponible vers décembre 2017.

  Nos wagons de mesure EHG 388 sont disponible. Nous présentons aussi des wagon sans electronique. Cliquer svp ici.

  Nous avons livré les V200. limité.

  Class 66 et 77. Toutes les Class 77/66 reviendront fin de 2017.

  Les BR218 -215 restent limité dans la gamme.

  Ludmilla: disponible. Voir extension de la gamme dans notre folder automne.

  Les BR151 sont encore disponibles limité .

  ESU vous présentait sous le nom Pullman 4 Triebwagen (Ram electrique) et 2 sets de 3 wagons en 1 wagon apart. Wagons BEX: 3° trimestre 2017.

  Les NOHAB en 10 versions différentes en colaboration avec Heljan... déjà annoncé. Mais ESU annonce des modèles SNCB et CFL. Précommandé svp avant 29/09/2016. Livraison attendue vers dlimitécembre 2017.

  Les Mobile Control II sont disponible: 50013-014.


  Le nouveau manuel complet du LokProgrammer est disponible depuis décembre 2015 en Français.

  Le nouveau manuel complet de la centrale ECOS est disponible en Français.


  TILLIG.

  Nouveauté Automne Tillig.
  link TT
  link H0
  link H0e-H0m


  EXPO's.

  Nous participons à:

  Modelspoorvrienden Brugge (Bruges. B): 4-5 novembre 2017


  RailExpo non loin de Parijs (Chartres. FR): 24-25-26 novembre 2017  Commandes.

  Depuis longtemps vous pouvez nous faire parvenir vos commande via e-mail (order@tsdbvba.be). Depuis le 26/09/2011 notre webshop est disponible. Tres facile, avec la possibilité de vérifier la disponibilité, vous mémorisez une commande (temporaire), vous l'adaptez,... puis vous confirmer. Parce que certains entre vous ne désirez pas de utilisez le webshop, vous pouvez aussi nous envoyer une commande "vite-vite". Via la page internet commande vous pouvez - sans login - nous passez une commande "Quick-order". A votre service!


  adresses email (courriel)..

  A cause d´une abus du courriel en Asie nous avons eu beaucoup de problème de mail. Maintenant (nous espérons) ceci est fini...Pour notre administration: contact@tsdbvba.be.

  Service après vente: support@tsdbvba.be.

  Commandes: vous ici au desus.


  Congé.

  Nous sommes en congé du 3 au 13 (incl.) novembre 2017.

  Nous sommes en congé du 24 décembre 2017 au 3 janvier 2018 (incl.).