webshop hulp / aide webshop

 

  DEALER INFO: nieuwe webshop - INFORMATION DETAILANT: nouveau webshop.

  .

  Geachte klant,

  .

  Klik hier voor een printbare versie van deze pagina.

  .

  Met enige fierheid stellen wij U heden onze nieuwe webshop voor.

  In het verleden gaven wij U de mogelijkheid om te bestellen via fax, e-mail en een eenvoudige ´vooroorlogs uitziende´ webshop.

  Dankzij de fijne samenwerking met Akoni kunnen wij U vanaf heden een zeer professionele doch vooral gebruiksvriendelijke webshop voorstellen.

  Bestellen werd nooit zo gemakkelijk! Wij willen U via deze verder op weg helpen om deze tool makkelijk te kunnen gebruiken.

  Even vergelijken met de oude webshop:

  - Naast elke artikelcode heeft U vanaf heden ook de omschrijving en de basisprijs ex-BTW.

  - Een afbeelding maakt het kiezen nog makkelijker.

  - Bij deze gegevens bemerkt U ook of een artikel wel of niet op voorraad is.

  - Wij gebruiken dezelfde indicatoren als op onze oude webpagina die U de voorraad aangaf.

  (De oude webpagina betreffende onze voorraad is vervallen).

  - U kan ten allen tijde uw boodschappenlijstje op de webshop laten staan en uw bestelling pas later doorgeven.

  - De webshop berekent U de waarde van de gewenste goederen.

  - Bij de bevestiging van uw bestelling kan U een mededeling meegeven: referentie / vakantieregeling / ...

  - Nadat wij Uw bestelling ontvingen, houden wij bij de facturatie rekening met de beloofde kortingen.

  - U ontvangt een bevestiging van Uw bestelling in uw mailbox.

  Wij verzoeken U om een vlug een kijkje te nemen op onze webshop. Om U te helpen kan U deze steeds zelf uitproberen tot en met het effectief bestellen. Plaats in dit geval in de mededeling ´proefbestelling´. Wij voeren ze dan natuurlijk niet uit.

  Wij hopen dat deze nieuwe tool U zeer nuttig zal zijn en dat U er, zoals in het verleden, veelvuldig gebruik zult van maken.

  Uw oude login gegevens die U tevens toegang gaven tot de beveiligde prijslijsten komen te vervallen. Dit houdt wel in dat U zich opnieuw moet registreren. Wij verontschuldigen ons voor dit kleine ongemak.

  .

  Webshop.

  Surf naar onze dealerwebsite www.tsdbvba.be.

  Maak aub uw taalkeuze.

  Klik op ´webshop´ in de linker kolom of in het middenveld.

  Bij uw eerste bezoek aan onze webshop, dient u zich te ´registreren´.

  Nadat U op ´registreren´ heeft geklikt, krijgt U volgend scherm:

  Wij verzoeken u vriendelijk alle vakjes te willen invullen. Klik daarna op ´registreer´.

  Gebruik aub GEEN accenttekens, afkappingstekens edm. zoals ´ ´´ ¨ ° circonflexe ....

  Wil als paswoord uw persoonlijke keuze maken van 8 karakters. Aub niet ´00000000´ of ´12345678´.

  Kies een paswoord dat U makkelijk kan onthouden: telefoonnummer ? 2 x pin-code?

  Uw e-mailadres wordt later uw login.

  Op dat moment stuurt U automatisch al deze gegevens (met uitzondering van uw paswoord) naar ons door.

  Na controle van deze gegevens (voor nieuwe klanten) doen wij een MANUELE vrijgave (voor bestaande klanten: binnen de 4 uur). Op dat moment ontvangt U een e-mail ter bevestiging. Wij verzoeken U DAARNA pas op de link in de automatische mail te willen klikken.

  Nu heeft U toegang tot de webshop.

  Dit alles is heel wat eenvoudiger dan onze uitleg!

  Wil U het nog eenvoudiger? Stuur ons een e-mail met uw naam, shopnaam en een paswoord van 8 karakters. Wij maken uw login en paswoord voor U aan!

  .

  Na de vrijgave surft U terug naar onze dealerwebsite www.tsdbvba.be.

  Maak aub uw taalkeuze.

  Klik op ´webshop´ in de linker kolom of in het middenveld.

  Vul nu uw login (e-mailadres) en uw paswoord in. Bedenk dat alleen u het paswoord kent. Bij verlies van paswoord bezorgen wij U (via een automatisch systeem) een nieuw paswoord Klik hiervoor op ´wachtwoord vergeten´. U ontvangt dat paswoord via e-mail: wijzig het aub naar het paswoord van uw keuze.

  Nadat U ingelogd bent krijgt U dit scherm te zien:

  Klik nu aub op het merk van uw keuze.

  Voeg in het vakje ´aantal´ het gewenste aantal in. Klik daarna op het winkelwagentje.

  De toevoeging tot uw winkelwagen wordt U als volgt bevestigd:

  Daarna kan U verder uw aankopen inbrengen.

  Wil U tussendoor stoppen, log dan uit. Uw keuzes worden bewaard tot U terug komt op de webshop.

  Eenmaal al uw aankopen genoteerd, kan U de bestelling doorvoren. U klikt daarvoor op ´winkelwagen´.

  U bekomt volgend scherm:

  Indien U o.a. gekozen heeft voor de CS1-update van ESU, kan U daar in een passend scherm ook het serienummer opgeven. Lees aub het serienummer af ´IN´ de CS1 van Uw klant.

  U kan nu nog wijzigingen aanbrengen in uw winkelmand.

  Ook hier kan U nakijken wat op voorraad is.

  Vul desgevallend uw opmerking (bvb.: rond uw verlof) of uw bestelreferentie in bij ´opmerking klant´.

  Bevestig uw bestelling door op ´bevestig bestelling´ te klikken.

  Nadat U dit heeft gedaan, bekomt U volgend scherm:

  U ontvangt automatisch van ons een bevestigingsmail.

  Indien U dan nog wijzigingen aan Uw bestelling wenst aan te brengen, wil een replay sturen op de bevestigingsmail.

  Wil U nog iets toevoegen, log dan teug in en stuur ons via de webshop de aanvulling.

  Normaal gaat binnen de 2 werkdagen uw bestelling op verzending via DPD.

  Vragen? Stuur ons aub een e-mail via tsd@tsdbvba.be

  Opmerkingen:

  In het begin kan het gebeuren dat nog enige prijzen verkeerd zijn. De referentie is wel onze online prijslijsten die vanaf heden bereikbaar zijn via de webshop.

  Mogelijks zit er ook in de voorraad aanduiding nog wel ergens een foutje. Wij verontschuldigen ons hiervoor.

  Ontdek U een foutje? Wil ons berichten aub: tsd@tsdbvba.be

  Veel werkgenot met deze nieuwe tool.

  Met vriendelijke groeten,

  .

  Patrick en team.

  .

  .


  Webshop (Français).

  Info.

  Web shop.

  .

  Cher cliënt,

  .

  Cliquez ici si vous désirez d´imprimer cette page.

  .

  Avec fierté, nous vous présentons notre nouveau web shop.

  Nous vous avons présenté dans le passé la possibilité d´envoyer vos commandes par fax, e-mail et un web shop tout simple.

  Grâce à la collaboration avec Akoni, nous vous offrons un web shop professionnel mais surtout très convivial.

  Envoyer vos commandes en toutes simplicité! Mais nous désirons vous aider.

  Nous faisons une comparaisons avec l´ancien web shop:

  - Maintenant vous n´avez pas seulement le code, mais aussi une description et la prix de base ex-TVA.

  - Une image vous facilite la vie.

  - Vous remarquez sur la même page si un article est en stock.

  - Nous utilisons les mêmes codes, comme sur l´ancienne page.

  (L´ancien page qui indiquait le stock, disparaitra bientôt).

  - Vous réglez vos achats: votre liste d´achat est mémorisé jusqu´au moment que vous la confirmez.

  - Le web shop vous calcule la valeur.

  - Quand vous confirmez votre liste d´achats, vous pouvez indiquez une référence, vos congés, ...

  - Dès que nous avons reçu votre commande nous prenons comptes des réductions et conditions promises.

  - Vous recevez une confirmation de votre commande par e-mail.

  Nous vous invitons de essayer notre web shop. Mettez dans ce cas là ´´commande essai´´ dans le casier info.

  Nous espérons que cet outil vous sera utiles. Nous vous prions de faire vos commande dans le futur par cet outil.

  Nous remarquons que votre ancien mot de passe n´est plus valable. Vous devrez vous enregistrer de nouveau. Nous nous excusons pour cette malaise.

  .

  Web shop.

  Surfez svp vers nos pages détaillants: www.tsdbvba.be.

  Faites votre choix de langue.

  Cliquez sur ´webshop´ dans la colonne de gauche ou dans le champs du milieu.

  La première fois nous demandons de vous enregistrer.

  Quand vous avez cliquez sur ´enregistrer´, votre écran changera en:

  Nous vous prions de vouloir insérer tous les champs. Puis validez en cliquant sur ´enregistrer´.

  Prière de ne PAS utiliser des accents, apostrophes etc. comme ´ ´´ ¨ ° circonflexe ....

  Votre mot de passe sera un choix personnel de 8 caractère. N´utilisez pas ´00000000´ ou ´12345678´ svp.

  Faites le choix d´un mot de passe personnel, facile à retenir: votre n° de téléphone? votre n° de TVA?

  Votre courriel sera votre login.

  A ce moment vous envoyer vos données vers nous: sans votre mot de passe.

  Après contrôle des données (pour des nouveaux clients) nous vous autorisons l´accès du web shop (pour nos clients depuis des années dans les 4 heures ouvrées). A ce moment vous recevrez un e-mail manuel. Puis, veuillez svp cliquez à ce moment sur le lien dans e-mail automatique!

  Maintenant vous avez accès au web shop.

  Mais ceci est beaucoup plus facile que notre explications!

  Pour vous faciliter la vie, nous pouvons créer votre login et mot de passe pour vous. Veuillez nous envoyer un e-mail , ceci avec votre nom, nom du shop et un mot de passe (à 8 caractères). Nous créons votre accès.

  .

  Surfez svp maintenant vers nos pages détaillants: www.tsdbvba.be.

  Faites votre choix de langue.

  Cliquez sur ´webshop´ dans la colonne de gauche ou dans le champs du milieu.

  Veuillez enserrez votre login (courriel) et votre mot de passe. N´oubliez pas que nous ne connaissons pas votre mot de passe! Si vous oubliez votre mot de passe, vous recevrez du système en automatique un nouveau mot de passe. Cliquez pour cela sur: ´oublier mot de passe´. Vous recevrez un mot de passe que vous pouvez encore changer.

  Après que vous êtes ´rentré´, vous verrez cet écran:

  Faites votre choix de marque.

  Veuillez enserrez dans le nombre désiré. Puis cliquez sur le panier svp.

  Votre achat sera confirmé ainsi:

  Puis vous continuez vos achats.

  Si vous désirez d´arrêter vos achats avant de confirmer le tous: veuillez cliquer sur LOGOFF. Vos choix seront sauvegarder.

  Une fois que vous avez noté toutes vos commandes, vous cliquez svp sur ´panier´.

  Cet écran apparaitra:

  Si vous désirez de commander une mise à jour CS1 de ESU, nous vous demanderons le n° de série.

  Vous pouvez encore faire des changements.

  Vous pouvez aussi contrôler si un article est en stock.

  Veuillez nous aussi envoyer vos remarques, référence de commande etc.

  Veuillez confirmer en cliquant sur ´Confirmer la commande´.

  Puis vous recevrez cet écran:

  Vous recevez maintenant en automatique un e-mail de confirmation.

  Si vous désirez de changer quelque chose, veuillez faire un replay sur cet e-mail.

  Si vous désirez d´ajouter quelque chose, veuillez faire cela via le web shop.

  Normal nous envoyons votre commande dans le 2 jours ouvrés avec les services de DPD.

  Nous attendons vos questions: tsd@tsdbvba.be

  Remarques:

  C´est possible que au début il y a des prix incorrecte. Le prix correcte est celui qui figure sur la liste de prix.

  Vous trouvez un lien vers les listes de prix dans site web shop.

  Peut-être aussi que l´indication du stock est incorrecte. Nous nous excusons!

  Si vous découvrez une erreur, faites nous signe svp: tsd@tsdbvba.be

  Nous espérons que vous voudrez employer ce nous outils.

  Salutations distinguées,

  .

  Patrick et team.

  .