webshop hulp / aide webshop

 

  DEALER INFO: Webshop - INFORMATION DETAILANT: Webshop.


  Geachte klant,


  Klik hier voor een printbare versie van deze pagina.


  Wij stellen U onze webshop voor.

  In het verleden gaven wij U de mogelijkheid om te bestellen via e-mail en een eenvoudige ´vooroorlogs uitziende´ webshop.

  Dankzij de fijne samenwerking met Akoni kunnen wij U een zeer professionele doch vooral vooral gebruiksvriendelijke webshop voorstellen.


  Bestellen werd nooit zo gemakkelijk! Wij willen U via deze verder op weg helpen om deze tool makkelijk te kunnen gebruiken.


  Even vergelijken met de oude webshop:

  - Naast elke artikelcode heeft U vanaf heden ook de omschrijving en de basisprijs ex-BTW.

  - Bij deze gegevens bemerkt U ook of een artikel wel of niet op voorraad is.

  - Wij gebruiken dezelfde indicatoren als op onze oude webpagina die U de voorraad aangaf.


  - U kan ten allen tijde uw boodschappenlijstje in uw winkelwagentje op de webshop laten staan, zo nodig later aanvullen en uw bestelling dan pas doorgeven.

  - De webshop berekent U de waarde van de gewenste goederen.

  - Bij de bevestiging van uw bestelling kan U een mededeling meegeven: referentie / vakantieregeling / ...

  - Nadat wij Uw bestelling ontvingen, houden wij bij de facturatie rekening met de beloofde kortingen.

  - U ontvangt een bevestiging van Uw bestelling in uw mailbox.


  Wij verzoeken U om een vlug een kijkje te nemen op onze webshop. Om U te helpen kan U deze steeds zelf uitproberen tot en met het effectief bestellen. Plaats in dit geval in de mededeling ´proefbestelling´. Wij voeren ze dan natuurlijk niet uit.


  Wij hopen dat deze tool U zeer nuttig zal zijn en dat U er, zoals in het verleden, veelvuldig gebruik zult van maken.


  Webshop.

  Surf naar onze dealerwebsite www.tsdbvba.be of direct naar de webshop


  Indien U via de webSITE gaat... maak aub uw taalkeuze.

  Klik op ´webshop´ in de linker kolom of in het middenveld op het groene logo.

  Bij uw eerste bezoek aan onze webshop, dient u zich te ´registreren´.  Nadat U op ´registreren´ heeft geklikt, krijgt U volgend scherm:  Wij verzoeken u vriendelijk alle vakjes te willen invullen. Klik daarna op ´registreer´.

  Gebruik aub GEEN accenttekens, afkappingstekens edm. zoals ´ ´ ´ ¨ ° circonflexe ....

  Wil als paswoord uw persoonlijke keuze maken van 8 karakters. Aub NIET ´00000000´ of ´12345678´.

  Kies een paswoord dat U makkelijk kan onthouden: telefoonnummer ? 2 x pin-code? Uw BTWnummer?

  Uw e-mailadres wordt later uw login.

  Op dat moment stuurt U automatisch al deze gegevens (met uitzondering van uw paswoord) naar ons door. Wij kennen dus uw paswoor NIET.

  Na controle van deze gegevens (voor nieuwe klanten) doen wij een MANUELE vrijgave (normaal / opwerkdagen: binnen de 4 uur). Op dat moment ontvangt U een e-mail ter bevestiging. Wij verzoeken U pas DAARNA op de link in de automatische mail te willen klikken.

  Op dat moment heeft U toegang tot de webshop.

  Dit alles is heel wat eenvoudiger dan onze uitleg!

  Problemen? Stuur ons een e-mail met uw naam, shopnaam en een paswoord van 8 karakters. Wij maken uw login en paswoord voor U aan!


  Na de vrijgave surft U terug naar onze dealerwebsite: www.tsdbvba.be.

  Maak aub uw taalkeuze.

  Klik op ´webshop´ in de linker kolom of in het middenveld op het groene logo.  Vul nu uw login (= e-mailadres) en uw paswoord in. Bedenk dat alleen u het paswoord kent. Bij verlies van paswoord bezorgen wij U (via een automatisch systeem) een nieuw paswoord Klik hiervoor op ´wachtwoord vergeten´. U ontvangt dat paswoord via e-mail: wijzig het aub naar het paswoord van uw keuze.

  Nadat U ingelogd bent krijgt U dit scherm te zien:  Klik nu aub op het merk van uw keuze.  Voeg in het vakje ´aantal´ het gewenste aantal in. Klik daarna op het winkelwagentje.

  De toevoeging tot uw winkelwagen wordt U als volgt bevestigd:  Daarna kan U verder uw aankopen inbrengen.

  Wil U tussendoor stoppen, log dan uit. Uw keuzes worden bewaard tot U terug komt op de webshop.

  Eenmaal al uw aankopen genoteerd, kan U de bestelling doorvoren. U klikt daarvoor op ´winkelwagen´.

  U bekomt volgend scherm:  U kan nu nog wijzigingen aanbrengen in uw winkelmand.

  Ook hier kan U nakijken wat op voorraad is.

  Vul desgevallend uw opmerking (bvb.: rond uw verlof) of uw bestelreferentie in bij ´opmerking klant´.

  Bevestig uw bestelling door op ´bevestig bestelling´ te klikken.

  Nadat U dit heeft gedaan, bekomt U volgend scherm:  U ontvangt automatisch van ons een bevestigingsmail.

  Indien U dan nog wijzigingen aan Uw bestelling wenst aan te brengen, wil een replay sturen op de bevestigingsmail.

  Wil U nog iets toevoegen, log dan teug in en stuur ons via de webshop de aanvulling.

  Normaal gaat de volgende werkdag uw bestelling op verzending via GLS of DPD. (Laat ons uw keuze kennen!)

  Vragen? Stuur ons aub een e-mail via tsd@tsdbvba.be


  Opmerkingen:

  Mogelijks zit er in de voorraad aanduiding nog wel ergens een foutje. Wij verontschuldigen ons hiervoor.

  Ontdek U een foutje? Wil ons berichten aub: tsd@tsdbvba.be

  Veel werkgenot met deze tool.

  Met vriendelijke groeten,


  Patrick en team.
  Webshop (en Français).


  Info.

  Webshop.


  Cher cliënt ,

  Cliquez ici si vous désirez d´imprimer cette page.

  Avec fierté, nous vous présentons notre Webshop.

  Nous vous avons présenté dans le passé la possibilité d´envoyer vos commandes par e-mail et un Webshop tout simple.

  Grâce à la collaboration avec Akoni, nous vous offrons un Webshop professionnel mais surtout très convivial.

  Envoyer vos commandes en toutes simplicité! Mais nous désirons vous aider.

  Nous faisons une comparaisons avec l´ancien Webshop:

  - Maintenant vous n´avez pas seulement le code, mais aussi une description et la prix de base ex-TVA.

  - Vous remarquez sur la même page si un article est en stock.

  - Nous utilisons les mêmes codes, comme sur l´ancienne page.  - Vous réglez vos achats: votre liste d´achat est mémorisé jusqu´au moment que vous la confirmez.

  - Le Webshop vous calcule la valeur.

  - Quand vous confirmez votre liste d´achats, vous pouvez indiquez une référence, vos congés, ...

  - Vous recevez une confirmation de votre commande par e-mail.

  - Dès que nous avons reçu votre commande nous prenons comptes des réductions et conditions promises.


  Nous vous invitons de essayer notre Webshop. Mettez dans ce cas là ´´commande essai´´ dans le casier info.

  Nous espérons que cet outil vous sera utiles. Nous vous prions de faire vos commande dans le futur par cet outil.


  Webshop.

  Surfez svp vers nos pages détaillants: nos pages détaillants www.tsdbvba.be.

  Faites votre choix de langue.

  Cliquez sur ´webshop´ dans la colonne de gauche ou sur le logo vert dans le champs du milieu.

  La première fois nous demandons de vous enregistrer.  Quand vous avez cliquez sur ´enregistrer´, votre écran changera en:  Nous vous prions de vouloir insérer tous les champs. Puis validez en cliquant sur ´enregistrer´.

  Prière de ne PAS utiliser des accents, apostrophes etc. comme ´ ´´ ¨ ° circonflexe ....

  Votre mot de passe sera un choix personnel de 8 caractère. N´utilisez pas ´00000000´ ou ´12345678´ svp.

  Faites le choix d´un mot de passe personnel, facile à retenir: votre n° de téléphone? votre n° de TVA?

  Votre courriel sera votre login.

  A ce moment vous envoyer vos données vers nous: sans votre mot de passe.

  Après contrôle des données (pour des nouveaux clients) nous vous autorisons l´accès du Webshop (pour nos clients depuis des années dans les 4 heures ouvrées). A ce moment vous recevrez un e-mail manuel. Puis, veuillez svp cliquez à ce moment sur le lien dans e-mail automatique!

  Maintenant vous avez accès au Webshop.

  Mais ceci est beaucoup plus facile que notre explications!

  Pour vous faciliter la vie, nous pouvons créer votre login et mot de passe pour vous. Veuillez nous envoyer un e-mail , ceci avec votre nom, nom du shop et un mot de passe (à 8 caractères). Nous créons votre accès.


  Surfez svp maintenant vers nos pages détaillants www.tsdbvba.be.

  Faites votre choix de langue.

  Cliquez sur ´webshop´ dans la colonne de gauche ou dans le champs du milieu.  Veuillez enserrez votre login (courriel) et votre mot de passe. N´oubliez pas que nous ne connaissons pas votre mot de passe! Si vous oubliez votre mot de passe, vous recevrez du système en automatique un nouveau mot de passe. Cliquez pour cela sur: ´oublier mot de passe´. Vous recevrez un mot de passe que vous pouvez encore changer.

  Après que vous êtes ´rentré´, vous verrez cet écran:  Faites votre choix de marque.  Veuillez enserrez dans le nombre désiré. Puis cliquez sur le panier svp.

  Votre achat sera confirmé ainsi:  Puis vous continuez vos achats.

  Si vous désirez d´arrêter vos achats avant de confirmer le tous: veuillez cliquer sur LOGOFF. Vos choix seront sauvegarder.

  Une fois que vous avez noté toutes vos commandes, vous cliquez svp sur ´panier´.

  Cet écran apparaitra:  Vous pouvez encore faire des changements.

  Vous pouvez aussi contrôler si un article est en stock.

  Veuillez nous aussi envoyer vos remarques, référence de commande etc.

  Veuillez confirmer en cliquant sur ´Confirmer la commande´.

  Puis vous recevrez cet écran:  Vous recevez maintenant en automatique un e-mail de confirmation.

  Si vous désirez de changer quelque chose, veuillez faire un replay sur cet e-mail.

  Si vous désirez d´ajouter quelque chose, veuillez faire cela via le Webshop.

  Normal nous envoyons votre commande dans le 2 jours ouvrés avec les services de DPD.

  Nous attendons vos questions: tsd@tsdbvba.be


  Remarques:

  Vous trouvez un lien vers les listes de prix dans site Webshop.

  Peut-être aussi que l´indication du stock est incorrecte. Nous nous excusons!

  Si vous découvrez une erreur, faites nous signe svp: tsd@tsdbvba.be

  Nous espérons que vous voudrez employer cet outils.


  Salutations distinguées,


  Patrick et team.